Сертификатууд

Манай бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
Манай ихэнх хүмүүс тоолох систем, ESL хаягийн систем, EAS систем болон бусад жижиглэн худалдааны бүтээгдэхүүнүүд нь SGS зэрэг олон улсын нэр хүндтэй байгууллагуудаас хатуу гэрчилгээ авсан байдаг.